ТВІЙ ГАЗЗБУТ
Фінансова звітність згідно з МСФЗ за 2020 рік. Разом зі Звітом незалежних аудиторів
Фінансова звітність згідно з МСФЗ за 2019 рік. Разом зі Звітом незалежних аудиторів
Звіт про управління за 2019 рік
Звіт про фінансовий стан за 2018 рік
Ф2. Звіт про фінансові результати за 2018 рік
Ф3 Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
Ф4 Звіт про власний капітал за 2018 рік
Звіт незалежного аудитора за 2018 рік
Звіт про управління за 2018 рік
Сплатити за газ Допоможи армії